POKLIČI NAS

CHOUX

FRANCOSKE SLADICE
IZ PALJENEGA TESTA S KREMO

MINI CHOUX
Malina

Paljeno testo, francoska malinina krema, krema Chantilly, suhe maline

2,20 €

MINI CHOUX
Mango in Pasijonka

Paljeno testo, francoska mangovo-pasijonkina krema, krema Chantilly, mango

2,20 €

MINI CHOUX
Karamela

Paljeno testo, francoska karamelna krema, krema Chantilly, karamelna čokolada

2,20 €

MINI CHOUX
Pistacija

Paljeno testo, francoska pistacijeva krema, krema Chantilly, pistacije

2,20 €

MINI CHOUX
Čokolada

Paljeno testo, francoska čokoladna krema, krema Chantilly, temna čokolada

2,20€

MINI CHOUX
Vanilija

Paljeno testo, francoska vanilijeva krema, krema Chantilly, kakav

2,20€

MINI CHOUX
Lešnik

Paljeno testo, francoska lešnikova krema, krema Chantilly, lešniki

2,20€

MINI CHOUX
Kokos

Paljeno testo, francoska kokosova krema, krema Chantilly, kokos

2,20€

CHOUX
Malina

Paljeno testo, francoska malinina krema, krema Chantilly, suhe maline

4,20 €

CHOUX
Mango in Pasijonka

Paljeno testo, francoska mangovo-pasijonkina krema, krema Chantilly, mango

4,20 €

CHOUX
Pistacija

Paljeno testo, francoska pistacijeva krema, krema Chantilly, pistacije

4,20 €

CHOUX
Karamela

Paljeno testo, francoska karamelna krema, krema Chantilly, karamelna čokolada

4,20 €

CHOUX
Čokolada

Paljeno testo, francoska čokoladna krema, krema Chantilly, temna čokolada

4,20€

CHOUX
Kokos

Paljeno testo, francoska kokosova krema, krema Chantilly, kokos

4,20€

CHOUX
Vanilija

Paljeno testo, francoska vanilijeva krema, krema Chantilly, kakav

4,20€